, , ,

دوره مقدماتی نرم افزار اپنسیس

دوره مقدماتی نرم افزار OpenSEES دوره آموزشی مقدماتی، دوره ایست بر مبنای پایه ها و ابزار های مورد نیاز جهت ورود به مدلسازی و تحلیل در نرم افزار متن باز اپنسیس که بنا بر احساس نیاز به وجود چنین دوره ای شکل گرفته است. در این دوره با اصول و م…
, ,

دوره مدلسازی سیستم های باربر جانبی در اپنسیس

مدلسازی سیستم های باربر جانبی در OpenSEES دوره سیستم های باربر جانبی بر اساس نیازی که جهت مدلسازی دقیق این سیستم ها در تحقیقات و پژوهش ها دیده شد شکل گرفته است. بر اساس تجربه و مشاهدات بیشتر مدل های ساخته شده فاقد دقت کافی بوده و روال های ص…
, ,

دوره مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در اپنسیس

مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در OpenSEES دوره آموزشی سازه های بلند مربته در ادامه دوره مقدماتی و سیستم های باربر جانبی و در مسیر پیشرفت توانایی مدلسازی سیستم های سازه ای قرار دارد. در این دوره به مشکلات و نکات مدلسازی سازه های سه بعدی بزرگ پرداخته می …
, ,

دوره مدلسازی سیستم های جداساز و جاذب انرژی در اپنسیس

مدلسازی سیستم های جداساز و جاذب انرژی در OpenSEES در این دوره که بر اساس نیاز به دانش حول مدلسازی دقیق سیستم های جاذب انرژی و جداساز ها شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت ساخت و تحلیل و محاسبه این گونه سیستم ها پرداخته خواهد شد. ابتدا به…
, ,

دوره مدلسازی پل و سازه های طویل در اپنسیس

مدلسازی پل و سازه های طویل در OpenSEES دوره آموزشی مدلسازی پل ها و سازه های طویل از جمله کامل ترین دوره های مدلسازی و آنالیز پل ها همراه با جزییات آن ها در نرم افزار اپنسیس است. در این دوره به بررسی نحوه مدل سازی قسمت های مختلف پل ها پرداخته…
, , ,

دوره ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی در اپنسیس

ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی OpenSEES دوره آموزشی ارتباط میان نرم افزاری اپنسیس با سایر نرم افزار ها بر مبنای نیازی که طبق تجربه در حوزه پردازش و انجام بهینه سازی سازه ها در نرم افزار اپنسیس مشاهده گردید شکل گرفته است. در این دوره…
, ,

دوره مدلسازی و تحلیل های حرارتی و آتش سوزی در اپنسیس

مدلسازی و تحلیل های حرارتی و آتش سوزی در OpenSEES با توجه به رویدادهای اخیر و چند حادثه دلخراش آتش سوزی در سازه های بلند مرتبه در سطح جهان، بر آن شدیم تا دوره ای جهت آموزش هر چه بهتر تحلیل های آتش سوزی را برگزار کنیم. در دوره مدلسازی و تحلیل …
, , ,

دوره تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در اپنسیس

تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در OpenSEES قابلیت اعتماد سازه ها و براورد شاخصی جهت بررسی این پارامتر همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف ان…
ida
, , ,

دوره تحلیل دینامیکی افزایشی در اپنسیس

تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در OpenSEES تحلیل دینامیکی افزایشی سازه ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف ان…
opensees E-01 primary course
, ,

دوره مجازی نرم افزار اپنسیس

دوره مقدماتی نرم افزار OpenSEES با توجه به تجربه برگزاری دوره های حضوری و عدم وجود زمان آزاد کافی برای مخاطبین دوره ها که اغلب دانشجو هستند بر آن شدیم شیوه آموزش مجازی خود را گسترش داده و از سرویس جهانی Adobe Connect* جهت ارایه آموزش ها استفاده …
opensees primary course mordad
, ,

دوره اپنسیس مرداد ماه تهران

دوره اپنسیس مرداد ماه 95 – تهران با توجه به تجربه برگزاری چندین دوره صرفا آموزش محور بر آن شدیم تا دوره ای مثال محور و همراه با حل گام به گام مسئله را جهت تفهیم و درک بهتر مفاهیم مدلسازی در نرم افزار اپنسیس برگزار کنیم. با توجه به اینکه ب…