نوشته‌ها

, ,

دوره مدلسازی و تحلیل های حرارتی و آتش سوزی در اپنسیس

مدلسازی و تحلیل های حرارتی و آتش سوزی در OpenSEES با توجه به رویدادهای اخیر و چند حادثه دلخراش آتش سوزی در سازه های بلند مرتبه در سطح جهان، بر آن شدیم تا دوره ای جهت آموزش هر چه بهتر تحلیل های آتش سوزی را برگزار کنیم. در دوره مدلسازی و تحلیل …